• Regulamin

REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego

www.sklepstudiovivian.pl

Sklep internetowy www.sklepstudiovivian.pl jest własnością firmy 

VIVIAN Studio Fryzjerskie Mariola Szpyrka Natalia Szpyrka s.c.

siedziba firmy znajduje się przy ul.Kazimierza Przerwy-Tetmajera 13,

43-502 Czechowice-Dziedzice

Oddział: ul.Powstańców Śląskich 3,

43-300 Bielsko-Biała

NIP:6521746797

REGON:385667237

 

Dane teleadresowe:

e-mail: studiovivianbb@gmail.com

tel: 607710551 czynny w godzinach 9:00-18:00 od wtorku do piątku; 8:00-14:00 w soboty (koszt połączenia wg. taryfy operatora)

Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu.

Definicje

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.studiovivian.mysky-shop.pl
 4.   Sklep internetowy (Sklep)– serwis internetowy dostępny pod adresem www.studiovivian.mysky-shop.pl, za pośrednictwem którego klient może składać zamówienia;
 5.  Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia  umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

Składanie i realizacja zamówienia

1. Zamówienia są składane poprzez stronę www.sklepstudiovivian.pl

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok, z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie sklepu.

3.Po złożeniu zamówienia Klient zostaje poinformowany drogą e-mailową o zmianach statusu jego zamówienia: od akceptacji lub odrzucenia jego zamówienia, po przyjęcie przez sklep płatności (w przypadku formy pre-paid) oraz wysłanie towaru.

4.Klient Sklepu Internetowego www.sklepstudiovivian.pl składa wiążącą ofertę nabycia towarów po przejściu całej procedury składania zamówienia na stronie internetowej Sklepu Studio Vivian(www.sklepstudiovivian.pl) tj. po zaakceptowaniu „Regulaminu”, poprzez kliknięcie na przycisk „Zamów i zapłać”.

5.Przewidywany czas realizacji zamówienia (od chwili zaksięgowania należnej wpłaty do wysłania towaru kurierem) wynosi 1-3 dni roboczych.

6.W sytuacji braków magazynowych spowodowanych chwilową niedostępnością wybranego towaru Sklep Internetowy skontaktuje się z klientem w celu ustalenia dalszej realizacji zamówienia. W przypadku dokonania przez klienta przedpłaty, kwota za niezrealizowaną część zamówienia zostanie niezwłocznie zwrócona klientowi na wskazany przez niego rachunek bankowy.

7.Na zakupiony towar wystawiamy paragon lub na życzenie klienta podczas zamówienia fakturę VAT.

8. Zamówienia realizowane są na terenie Unii Europejskiej.

Płatności

1.Dopuszczalne formy płatności za zamówiony towar w Sklepie Internetowym obejmują:

 • przedpłatę na konto w formie przelewu elektronicznego natychmiastowego obsługiwanego przez Płatnosci PayU
 • płatność przy odbiorze
 • płatność bezpośrednio na konto Sklepu Internetowego www.sklepstudiovivian.pl

DANE DO PRZELEWU:

VIVIAN S.C

Mariola Szpyrka, Natalia Szpyrka

PKO BANK POLSKI: 91 1020 1390 0000 6302 0643 8693 

Ceny towarów w sklepie

1.Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.

2.Ceny towarów nie zawierają kosztów przesyłki.

3.Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, wprowadzania nowych towarów oraz wprowadzania promocji i wyprzedaży.

Odstąpienie od umowy

1.Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, konsument, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić w terminie 10 dni od dnia wydania mu Towaru przez przewoźnika, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.

2.Do zachowania terminu o którym mowa pkt. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie przed jego upływem na adres e-mailowy studiovivianbb@gmail.com lub adres korespondencyjny sklepu

3.W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Klient ma 10 dni na przesłanie oświadczenia, a następnie 14 dni na zwrot towaru do sklepu.

4.Zwrotu płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

5.Zakupiony towar proszę odesłać na adres sklepu:

Vivian Studio Fryzjerskie Natalia Szpyrka

ul.Powstańców Śląskich 3

43-300 Bielsko-Biała

6.Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

7.Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Reklamacje

1.Sklep internetowy jest zobowiązany sprzedać i dostarczyć Klientowi Towar bez wad fizycznych i prawnych.

2.Klient ma prawo do reklamacji zamówionego towaru, gdy:

 • towar posiada wady fabryczne
 • towar został uszkodzony podczas transportu
 • towar otrzymany jest niezgodny z towarem zamówionym

3.Celem skorzystania z prawa do reklamacji o której mowa w punkcie poprzednim należy wysłać na adres e-mailowy studiovivianbb@gmail.com, bądź korespondencyjny zawiadomienie o niezgodności Towaru z umową.

4.Towar reklamowany należy odesłać na adres:

Vivian Studio Fryzjerskie Natalia Szpyrka

ul.Powstańców Śląskich 3

43-300 Bielsko-Biała

5.Sprzedawca ustosunkuje się do żądań konsumenta nie później niż w terminie 14 dni gdy towar dostarczany jest na terenie Polski.

6.Gdy reklamacja zostanie uznana Klient otrzyma wymieniony towar, natomiast jeśli okaże się to niemożliwe wówczas zostanie mu zwrócona równowartość ceny towaru. W przypadku uznania reklamacji zostają zwrócone również Klientowi koszty przesyłki do takiej wysokości jakiej naliczył sklep.

7.Koszt wysyłki i zwrotu przesyłki zagranicznej w przypadku podania błędnie adresu dostarczenia towaru jest po stronie zamawiającego towar i pobierana jest z przedpłaty za towar.

Postanowienia końcowe

1.Sklep internetowy nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu okoliczności niezależnych od sklepu (np. za dokonywanie zakupów przez osoby trzecie na rachunek osoby poszkodowanej, za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail podany przez Zamawiającego, za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze Zamawiającego).

2.Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie naszego sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za podanie nieprawidłowych danych.

3.Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

4.Regulamin sklepu obowiązuje od 01.01.2020.

5.Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą Vivian Studio Fryzjerskie Mariola Szpyrka Natalia Szpyrka spółka cywilna, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

6.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964, nr 16, poz. 93) oraz innych właściwych ustaw.